Bitcoin Licens !

Licens Denna whitepaper publicerades i oktober 2008 av Satoshi Nakamoto.

Det tillkom senare (2009) som underlagsdokumentation till bitcoin-programvaran och har samma MIT-licens.

Den har återgivits i denna bok, utan någon annan ändring än formatering, enligt villkoren för MIT-licensen: MIT-licensen (MIT) Copyright (c) 2008 Satoshi Nakamoto Behörighet beviljas härmed kostnadsfritt till alla som erhåller en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler (”Programvaran”),

för att hantera programvaran utan begränsning, inklusive utan begränsning rättigheterna att använda, kopiera, ändra, sammanfoga , publicera, distribuera,

underlicensiera och / eller sälja kopior av programvaran och tillåta personer till vilka programvaran är möblerad att göra det, på följande villkor: Ovanstående upphovsrättsmeddelande och meddelandet om tillstånd ska inkluderas i alla kopior eller betydande delar av programvaran.

PROGRAMVARAN LEVERAS ”SOM ÄR”, UTAN GARANTI AV NÅGON SIN, UTTRYCKLIGT ELLER IMPLICERAD, INKLUDERA MEN INTE BEGRÄNSAD TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, FITNESS FÖR EN SÄRSKILT SYFTE OCH INNINFRING-

BTC Profit

FREE
VIEW