Bitcoin som valuta

Bitcoin som valuta

Bitcoin är en digital, decentraliserad, peer to peer, pseudonym valuta baserad på kryptografi. Om den meningen inte gav någon mening för dig, oroa dig inte – jag kommer att dela upp det för dig.

 Digital –

Bitcoins finns bara som kod, de finns inte som något fysiskt. Människor kan (och ha) göra fysiska framställningar av Bitcoin, men i slutändan är de baserade i den digitala världen.

 Decentraliserad –

Det finns ingen centralbank eller institution som emitterar eller kontrollerar Bitcoin. Det är en grupp individer över hela världen som driver programmet som håller det monetära systemet igång.

 Peer to Peer –

Du kontrollerar din egen Bitcoin, och när du skickar Bitcoin till någon annan går det direkt till dem. Det finns inga banker eller mellanhänder.

Pseudonymous –

Medan alla Bitcoin-transaktioner är offentligt synliga i en öppen huvudbok kallad Blockchain (vi kommer till det senare), är avsändaren och mottagaren bara känd som en sträng med siffror och bokstäver. Om du är försiktig med din identitet kan du använda Bitcoins anonymt.


 Baserat på kryptografi –

Styrkan hos Bitcoin som digital valuta ligger i koden, som använder stark kryptografi för att säkerställa att mynt inte kan nås utan korrekt tillstånd.
Bitcoin är den första digitala valutan som har dessa egenskaper, och som ett resultat är det den första digitala valutan som har blivit allmänt antagen på internet. Från och med juni 2013 hanterar den nästan 60 000 transaktioner varje dag, och detta nummer accelererar snabbt.